• XPLORid

Bicycle love

Today we are 8 months on the road. What's it like being away from home for such a long time and living together so intensely? What connects us? What affects us? And which interests do we have at heart?


On cycling days we are on the road for an average of 8 hours, of which 5 hours cycling. We don't talk much while being outdoors and enjoying nature. It doesn't feel like 24/7 together all day.

Clearing the mind in our own way

While cycling uphill we do get irritated sometimes. Because we have a different pace we get in each other's way. Moreover, Ben prefers to cycle up a mountain in one go. Linda has to stop more often to catch her breath or sometimes has to push her bike. A very large distance between each other isn’t nice. Ben often stops to wait for Linda or helps her push.


Winter break

While being on a winter break for 3 months, we both have our activities. Being together all day still feels good as from the start and it does not lead to major irritations.

Giving each other freedom and space; looking forward to the journey that awaits us

Activities

After adjusting our logo and website, writing new blogs and our annual report, we are now looking for partners in the field of sustainability and gaining more brand awareness.


Complementing each other

Sometimes we tease each other by saying the tasks aren’t equally divided or someone cannot do a certain task (as good as the other one can). But this is all part of a relationship. Ben is into bicycle maintenance, pitching the tent and cooking. Linda is into social media, PR and laundry. Linda has little knowledge of bicycle maintenance and Ben is not a fan of social media. We both have our qualities and complement each other well.

Expressing small irritations or accepting each other's shortcomings. Those are the ingredients for a good relationship.

Going on this adventure together is the best

We experience so many things in one day. Having the most bizarre encounters and conquering the highest mountains. A muddy path or a walking trail across a cliff? No problem. We both have a winner mentality and a positive attitude.


Our green heart

In addition to loving each other, we have a huge heart for people and planet. Our green heart is reflected in the way we discover the world: by bike without getting on a plane. Doing our utmost to be as green as possible in every way. That’s quite a challenge.

In Greece, for example, sustainability isn’t top priority. The Netherlands will have a deposit on tin in 2023. In Greece deposits don’t exist at all. There isn’t a separate collection of plastic and organic waste either. You do see 2 different containers outside on the street, but waste isn’t really separated. The use of plastic in supermarkets, but also on outdoor markets, is common practice.


Plastic

Avoiding single-use plastic. When shopping we bring our own bags. We use our metal cups when drinking coffee on the go. In winter, the additional advantage is getting warm hands.

Buying less

"Do we really need this?" We use the things we already own. For example, the bottom of Ben's old tent serves as a ground sheet and Ben's mom made rain covers for our leather Brooks saddles out of it. We use Milkit’s booster not only to inflate our tires, but also as a (hot) water bottle.


Buying consciously

When we do need something, we prioritize items that are durable, reusable, or recyclable.

Warm shower

After a whole day of cycling we long for a warm shower. However, often there isn’t a shower facility. Linda takes a shower within 5 minutes. Ben enjoys it a little longer. Plastic containers are a no-go in our bags. When they open, all our stuff is covered with liquid. That’s why we use a piece of natural soap.


Food and drinks

Our aim is to eat meat twice a week and fish once. On the other days it’s a vegetarian dish. When invited, we are very happy and eat what is served.


We purify water with a Steripen or Sawyer filter. In this way water is drinkable. If there isn't a water source and tap water is chlorinated, we buy water in PET bottles.

We keep on spreading bicycle love wherever we go.

If you have a lot of love to share, you can support us with some cycling kilometer. Have a look at our donation page.


Since the beginning of this year, Geef offers donors full transparency. While donating, you can see exactly the net amount of your donation. It is best to transfer donations directly to the bank account of Stichting (Foundation) XPLORid. In this way, our foundation receives 100% of your donation.Liefde op de fiets


We zijn vandaag 8 maanden van huis. Hoe is het om zo lang weg te zijn en zo intens samen te leven? Wat verbindt ons? Wat raakt ons? En waar ligt ons hart?

Op fietsdagen zijn we gemiddeld 8 uur op pad waarvan 5 uur op de fiets. We genieten van de omgeving en van het buiten zijn. Veel praten tijdens het fietsen doen we niet. Het voelt daardoor niet aan alsof we 24/7 samen zijn.

Ieder van ons schakelt op z’n eigen manier af

Tijdens het klimmen hebben we wel eens irritaties. We fietsen ieder ons eigen tempo en zitten elkaar soms in de weg. Ben fietst het liefst in één keer een berg op. Linda moet vaker stoppen om op adem te komen of moet soms haar fiets duwen. Een hele grote afstand tussen elkaar is niet prettig. Ben stopt vaak om op Linda te wachten of helpt haar met duwen.


Winterpauze

Nu we 3 maanden op winterpauze zijn, hebben we beiden onze bezigheden. We zijn weliswaar de hele dag samen, maar dat heeft van het begin af aan goed gevoeld en leidt niet tot grote irritaties.

We laten elkaar onze eigen dingen doen en verheugen ons op onze verdere reis

Bezigheden

Na het aanpassen van ons logo en onze website, het schrijven van nieuwe blogs en het jaarverslag zijn we nu bezig met het zoeken naar partners op het gebied van duurzaamheid en het verkrijgen van meer naamsbekendheid.


Elkaar aanvullen

Soms plagen we elkaar dat de één minder doet dan de ander. Of dat de één bepaalde dingen minder goed kan. Maar dat hoort erbij. Ben is van het fietsonderhoud, de tent en het koken. Linda is van de social media, PR en de was. Linda heeft weinig verstand van fietsonderhoud en Ben is geen fan van social media. We hebben beiden onze kwaliteiten en vullen elkaar goed aan.

Kleine irritaties spreken we uit of worden geaccepteerd. Dat zijn de beste ingrediënten voor een goede relatie.

Het is vooral leuk om dit avontuur samen te beleven

We maken op een dag heel veel mee. We hebben de bizarste ontmoetingen en overwinnen de hoogste bergen. Een modderpad of een wandelpad over een rotsklif? Geen probleem. We hebben beiden een winnaarsmentaliteit en een positieve instelling.


Ons groene hart

Naast een warm hart voor elkaar hebben we een groot hart voor mens en natuur. Ons groene hart zie je terug in de manier hoe wij de wereld ontdekken: op de fiets zonder te vliegen. Ook op andere vlakken doen we ons best om zo groen mogelijk bezig te zijn. Dat is wel een uitdaging.

In Griekenland bijvoorbeeld staat duurzaamheid op een laag pitje. Nederland heeft per 2023 statiegeld op blik. In Griekenland bestaat statiegeld helemaal nog niet. Ook is er geen aparte inzameling van plastic en GFT. Je ziet wel 2 verschillende containers op straat, maar afval wordt niet echt gescheiden. Het gebruik van plastic in de supermarkt, maar ook op de markt, is groot. Als je los fruit koopt, wordt er automatisch gegrepen naar plastic zakjes.


Plastic

Single-use plastic wordt vermeden. We nemen onze eigen tassen mee als we boodschappen doen. Onze metalen bekers gebruiken we om onderweg koffie te drinken. In de winter is het bijkomende voordeel dat onze handen zo warm blijven.

Consuminderen

“Hebben we dit écht nodig?” We gebruiken de dingen die we al hebben. Zo dient de onderkant van Ben’s oude tent als grondzeil en heeft Ben’s moeder hiervan ook regenhoezen voor onze leren Brooks zadels gemaakt. Met de Milkit booster pompen we niet alleen onze banden op. De booster fungeert ook als bidon of kruik.


Koop bewust

Als we iets toch nodig hebben, kiezen we voor duurzame, herbruikbare of recyclebare spullen.

Warme douche

Na een hele dag fietsen, verlang je naar een warme douche. Vaak is er echter geen douche. Linda is meestal binnen 5 minuten klaar met douchen. Ben geniet er wat langer van, maar is in principe ook van het korte douchen. Plastic flessen is een no-go in onze tassen. Als ze open gaan, zitten al onze spullen onder. Daarom gebruiken we een stuk natuurzeep.


Eten en drinken

Ons streven is om 2 keer per week vlees te eten en 1 keer per week vis. Op de andere dagen vegetarisch. Heel blij worden we van spontane uitnodigingen. Dan eten we uiteraard wat de pot schaft.


We zuiveren water met een Steripen of Sawyerfilter. Water uit de natuur is op deze manier drinkbaar. Als er geen waterbron is en er zit chloor in het kraanwater, kopen we water in PET-flessen.

We blijven onze liefde op de fiets overal verspreiden.

Jouw liefde en betrokkenheid kun je delen door ons te steunen met een paar fietskilometers. Kijk hiervoor op onze donatiepagina.


Sinds begin dit jaar biedt Geef volledige transparantie aan donateurs. Wanneer je doneert, zie je precies wat onze stichting netto overhoudt. Donaties kun je het beste rechtstreeks op de bankrekening van Stichting XPLORid overmaken. Op die manier gaat 100% van jouw donatie naar onze stichting.

847 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

©2019-2021 by XPLORid - Privacybeleid