Donatie

We zamelen 1 euro in voor elke kilometer die wij fietsen. Dat is € 100.000 voor onze goede doelen projecten.

Wil je ons steunen met een donatie? Dat kan rechtstreeks of via Geef.

Rechtstreeks doneren

Rechtstreeks heeft onze voorkeur want dan is er geen commissie en komt de donatie 100% ten goede aan onze goede doelen projecten. Je maakt een bedrag direct over naar de bankrekening van onze stichting. 

Stichting XPLORid

NL81 INGB 0008 4433 82 (IBAN)

INGBNL2A (BIC)

Met omschrijving donatie XPLORid

Via Geef doneren

Geef is volledig transparant naar donateurs. Zij berekenen echter een commissie. Wanneer je doneert, zie je wat onze stichting netto overhoudt. 

Klik hier om te doneren via Geef.

Bedankt voor je donatie.

Tot nu toe aan donaties ontvangen:

€ 13.995

Tot nu toe uitgegeven:

€ 3.782

Benieuwd naar onze hulpprojecten?

Missie

Wij willen de wereld ontdekken en deze groen en socialer doorgeven. Daarom reizen wij zo CO2 neutraal mogelijk de wereld rond en geven wij direct en lokaal hulp aan mensen in nood en natuurprojecten.

Doel

Ons doel is om mens en natuur te helpen. We vechten tegen sociale ongelijkheid en voor natuurbehoud. Niet door geld te geven, maar door lokaal datgene te kopen waar behoefte aan is. Zo betalen wij bijvoorbeeld de boodschappen op de markt of kopen we een geit, schaap of koe. Zorgen we voor de reparatie van een kapot dak, koelkast of fiets. Een bezoek aan de dokter of tandarts. Medicijnen, kleding, schoenen, een nieuw dak. Helpen bij het starten van een kleine onderneming enz. enz.

Hulpprojecten

Elke dag is een nieuw avontuur. We fietsen ongeveer 60 km per dag en weten nooit waar we die dag stoppen voor de nacht. We zoeken dan naar een geschikte plek of we vragen aan locals of we in hun tuin, garage of schuur mogen slapen. Door deze manier van reizen ontmoeten wij veel mensen in verschillende leefomstandigheden. Zo kunnen wij lokaal en direct hulp bieden aan mens en natuur.

Wij maken een reportage van de situatie en de hulp die wij bieden. Met foto's en video's brengen wij onze hulpprojecten tot leven. Elk project krijgt een eigen plekje op onze website. Dit noemen wij “XPLORaid”.

online collecteren voor ons goede doel

Vind je ons avontuur leuk en wil je ons helpen?

 

Dat kan door een online collecte te starten ten behoeve van ons goede doel. Zie https://stichting-xplorid.onlinecollecteren.nl

Tijdens onze reis ontmoeten wij veel mensen en vertellen we over onze hulpprojecten. We overhandigen kaartjes met onze website. Voor de mensen waarbij wij overnachten schrijven we een persoonlijk verhaaltje op onze Nederlandse kitsch ansichtkaart.

 

We schrijven blogs voor Toeractief, City Magazine Maastricht en Blanche Dael. We werken samen met BYCS, WNF en Getaway Travel

 

Dit alles om onze wereldreis op de fiets nog bekender te maken. Jij kunt ons daarbij helpen door een online collecte te starten via bovenstaande link. Zo kunnen we nog meer donaties inzamelen voor onze goede doelenprojecten.

Verantwoording

Voor een transparant verloop en verantwoording van de bestedingen is Stichting XPLORid in het leven geroepen. Alle donaties aan de stichting worden gebruikt voor hulp aan mensen in nood en natuurbeschermingsprojecten. Onze wereldreis op de fiets financieren we helemaal zelf.

We houden je middels onze projecten pagina en onze jaarverslagen op de hoogte van de wijze waarop wij je bijdrage besteden.

 

ANBI status

Onze stichting heeft een ANBI status. Dit houdt in dat de stichting een Algemeen Nut Beogende Instelling is. Het voordeel voor jou als donateur is dat je jouw donatie kan aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

 

Om te voldoen aan onze ANBI status besteden wij 90% van de donaties aan het algemene nut. We bieden hulp op het gebied van onder andere onderwijs, verzorging en huisvesting door een school, ziekenhuis, zorginstelling of weeshuis financieel te ondersteunen. 

 

We kunnen daarnaast voor € 10.000 (10% van onze donaties) individuele steun geven. Meer informatie hierover staat in dit blog.

ANBI_FC.jpg

 

World by bike | World bicycle tour | Cycling around the world