top of page

PRivacyBeleid

Laatst bijgewerkt 10 juni 2019

Welkom bij het Privacybeleid van xplorid.today

 

Wij hechten grote waarde aan de privacy van onze bezoekers en gebruikers en streven ernaar de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers te beschermen en te gebruiken in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. In dit Privacybeleid beschrijven we hoe wij persoonsgegevens verzamelen en gebruiken en welke rechten en opties onze bezoekers en gebruikers hebben met betrekking tot deze gegevens.

We adviseren u nadrukkelijk om dit beleid door te lezen en te zorgen dat u het goed begrijpt, voordat u gebruik maakt van onze diensten. Door gebruik te maken van onze diensten, verklaart u dat u dit Privacybeleid hebt gelezen.

  

Persoonlijke gegevens die we verzamelen

We verzamelen twee soorten informatie over de bezoekers van de website.

1. Niet-persoonlijke informatie​

Niet-geïdentificeerde en niet-identificeerbare informatie met betrekking tot een bezoeker of gebruiker, die aan ons beschikbaar kan worden gesteld, of automatisch kan worden verzameld via het gebruik van de website. Dergelijke niet-persoonlijke informatie stelt ons niet in staat om deze bezoeker of gebruiker te identificeren.

2. Persoonlijke informatie

Individueel identificeerbare informatie, namelijk informatie die een persoon identificeert of die met redelijke inspanningen kan leiden tot de identificatie van een persoon. De persoonlijke informatie die door ons wordt verzameld, bestaat uit de contactgegevens (naam en e-mail) die u invult wanneer u zich abonneert op onze blog. Daarnaast verzamelen we details met betrekking tot een browse- of gebruikssessie (IP-adres, geografische locatie en/of unieke identificatie van het apparaat).

  

Waarom verzamelen we dergelijke persoonlijke informatie?

We verzamelen dergelijke niet-persoonlijke en persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om onze website goed te laten functioneren;

  • Om onze bezoekers of gebruikers te informeren over het plaatsen van nieuwe blogs;

  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

  

Hoe bewaren, gebruiken en delen wij uw persoonlijke gegevens?

Onze website wordt gehost door Wix.com. Wix.com biedt ons het online platform waarmee we onze website aan u kunnen presenteren. Uw gegevens kunnen worden opgeslagen via de gegevensopslag van Wix.com. Wix.com slaat uw gegevens op op beveiligde servers achter een firewall. Wix.com voldoet aan de EU/VS Privacy Shield voorwaarden.

Gebruik gegevens

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u de gegevens hebt verstrekt. Uw gegevens worden niet verstrekt aan derden.

Binnen XPLORid.today hebben alleen personen toegang tot uw persoonsgegevens die deze gelet op hun functie nodig hebben. 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We bewaren uw gegevens niet langer dan we deze nodig hebben voor de doelen waarvoor we ze hebben verzameld. Indien u aangeeft niet langer geabonneerd te willen zijn op onze blogs dan worden uw gegevens direct verwijderd.

  

Hoe communiceren wij met bezoekers van onze website?

Indien u uw gegevens heeft versterkt voor het ontvangen van berichtgeving over onze periodieke blogs, dan nemen wij contact met u op via e-mail middels het versturen van een bericht bij het plaatsen van een nieuwe blog.

  

Uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens

  • Als wij uw toestemming hebben verkregen om uw persoonlijke gegevens te gebruiken, kunt u die toestemming op elk gewenst moment intrekken;

  • U kunt verzoeken om toegang tot, wissen van en bijwerken van uw persoonlijke gegevens.

Als u toegang wilt krijgen tot, of persoonlijke gegevens wilt corrigeren, wijzigen of laten verwijderen, kunt u contact met ons opnemen via xplorid@outlook.com.

Websites van derden

Dit Privacybeleid is niet van toepassing op websites van derden, die door middel van een koppeling met de website van xplorid.today zijn verbonden. Wij raden u aan het Privacybeleid van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Wijzigingen Privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit beleid. Het verdient aanbeveling om dit beleid geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page