• XPLORid

World aid project: North Macedonia - Judo Club Seishin

Bijgewerkt: 20 okt 2020

On Saturday, August 29, we were in Prilep in North Macedonia. There we met Deyan. He is the president of Judo Club Seishin. Since then we worked very hard behind the scenes to support this judo club. Like we want to, we do not donate money, but we buy the things they need.


The club has about 100 members: boys and girls of all age categories. The membership fee is only € 3 per month to make judo accessible to all children. Young professionals let the judo club grow and flourish. For this they need a good gym, the right materials and training. Government subsidies are low so they look for local solutions.

What is needed?

At the moment there is a particular need for new judoka clothing. Although a member can repair the suits, the clothes wear out after a number of years. Besides the members are growing in number and age.


Because of all their effort to make judo accessible to all children, their social character to share experience and skills and because they are working very hard to improve their skills and be successful, we want to support this club by donating judoka clothing.

Buying judo suits for the first time

We already know quite a bit about bicycles, but don't know anything about judo. We started reading about judo and contacted various suppliers of judo suits. However, North Macedonia is not a member of the European Union. We therefore chose a company in Bulgaria to avoid high shipping and import costs.


The supplier Budobalkani also supports judo clubs in Bulgaria. In the same way as we do in North Macedonia. They are in the judo market for 15 years. Their team is active in judo, karate and baseball. They also offer themselves at the local clubs as volunteer judo trainers. That’s the reason why we chose them as a supplier.


A helping hand

We also met Harry, a good friend of Deyan's, in Prilep. He was able to help us with the transport. He happened to have to go to Bulgaria for business. In this way we have been able to save on the costs.

Gratitude

Deyan had this great idea of having the name XPLORid sewn on the judo suits. What a nice gesture. We hadn't even thought about that. Harry handed over the judo suits to the club on our behalf. There was an entire ceremony. The club now has 25 judo suits with the emblem of XPLORid.

We combined the video of our visit to Judo Club Seishin in August and the photos of the ceremony in a video. It is out now on our Youtube channel. Thanks to the club's accountant, Goce, who acted as a translator.

More info on Judo Club Seishin

Judo Club Seishin trains 3 times a week on Monday, Wednesday and Friday. There is a group for beginners and for olympics. The training takes place in the park in the summer and in the winter they can go to the sports hall of 2 primary schools and in a community building.

F.l.t.r.: Deyan (president), Deyan (trainer) and Goce (accountant)


The club's motto is:

Judo exercise strengthens the body and spirit.

The club is working hard to improve the skills of the staff and olympics by participating in national and international seminars and training of the judo association. As a result, the club annually wins many prizes at national and international level. On November 3 2018, they won the city award for sports because of the number of members, guests and tournaments and because they organize seminars for coaches and olympics. In 2019 one of their coaches was named the best coach of all sports and this year they were 1st in North Macedonia.

Seishin Judo Club seeks cooperation with other judo clubs in other countries to share experience and skills. From 2009 onwards they organize the International Traditional Judo Tournament “Prilep Hero Town” every October for juniors and pioneers.Hulpproject: Noord Macedonië - Judo Club Seishin


Op zaterdag 29 augustus kwamen we aan in Prilep in Noord Macedonië. Daar ontmoeten we Deyan. Hij is de voorzitter van Judo Club Seishin. Achter de schermen hebben we sinds die tijd hard gewerkt om deze judoclub te helpen. Zoals wij dat altijd voor ogen hebben, doen we dat niet middels een donatie, maar door iets tastbaars te geven.


De club heeft ongeveer 100 leden: jongens en meisjes in alle leeftijdscategorieën. De contributie bedraagt ​​slechts € 3 per maand. Zo is judo voor iedereen toegankelijk. Young professionals laten de judoclub groeien en bloeien. Hiervoor hebben ze een goede sportschool, de juiste materialen en training nodig. Overheidssubsidies zijn laag, dus zoeken ze naar lokale oplossingen.

Welke hulp is nodig?

Op dit moment is er vooral behoefte aan nieuwe judokleding. Hoewel een lid de pakken kan repareren, slijt de kleding na een aantal jaren. Bovendien neemt het aantal leden toe en worden de leden ouder en groter.


Vanwege al hun inspanningen om judo voor iedereen toegankelijk te maken, hun sociale karakter om ervaringen en vaardigheden te delen en omdat ze heel hard werken om hun vaardigheden te verbeteren en succesvol te zijn, steunen we deze club door judokleding te kopen.

Voor de eerste keer judopakken kopen

We hebben inmiddels al best wat verstand van fietsen, maar weten niks van judo. We hebben ons erin verdiept en contact gelegd met verschillende leveranciers van judopakken. Noord-Macedonië is echter geen lid van de Europese Unie. We hebben daarom uiteindelijk gekozen voor een bedrijf in Bulgarije om hoge verzend- en importkosten te voorkomen.


De leverancier Budobalkani steunt ook judoclubs, maar dan in Bulgarije. Op dezelfde manier zoals wij dit nu doen in Noord-Macedonië. Ze zijn al 15 jaar actief in de judomarkt. Hun team is actief in judo, karate en baseball. Ze bieden zich bij de locale clubs ook aan als vrijwillige judotrainers. Dat was voor ons de aanleiding om voor hun te kiezen als leverancier.


Een helpende hand

Harry, een goede vriend van Deyan, hebben wij ook in Prilep leren kennen. Hij heeft ons kunnen helpen met het transport. Hij moest toevallig voor zaken naar Bulgarije. Op deze manier hebben wij op de kosten kunnen besparen.

Dankbaarheid

Deyan vond het een mooi idee om de naam XPLORid op de judopakken te laten naaien. Dat vinden wij natuurlijk een heel mooi gebaar. Daar hadden we zelf niet eens over nagedacht. Harry heeft vervolgens de judopakken namens ons overhandigd aan de club. Ze hebben er een hele ceremonie van gemaakt. De club heeft nu 25 judopakken met het embleem van XPLORid.

De videobeelden van ons bezoek in augustus aan Judo Club Seishin en de foto’s van de ceremonie hebben we gecombineerd in een video die inmiddels op ons Youtube kanaal staat. Onze dank gaat daarbij uit naar de boekhouder van de club, Goce, die als tolk heeft opgetreden.

Meer info over Judo Club Seishin

Judo Club Seishin traint 3 keer per week op maandag, woensdag en vrijdag. Er is een groep voor beginners en voor professionals. De training vindt plaats in het park in de zomer en in de winter kunnen ze terecht in de sporthal van 2 basisscholen en in een gemeenschapsgebouw.

V.l.n.r.: Deyan (president), Deyan (trainer) and Goce (accountant)


Het motto van de club is:

Judo versterkt het lichaam en de geest.

De club werkt hard om de vaardigheden van het personeel en de professionals te verbeteren door deel te nemen aan nationale en internationale seminars en trainingen van de judobond. Hierdoor wint de club jaarlijks vele prijzen op nationaal en internationaal niveau. Op 3 november 2018 wonnen ze de stadsprijs voor sport vanwege het aantal leden, gasten en toernooien en omdat ze seminars voor coaches en professionals organiseren. In 2019 werd één van hun coaches uitgeroepen tot beste coach van alle sporten en dit jaar waren ze 1e in Noord-Macedonië.

Judo Club Seishin zoekt de samenwerking op met andere judoclubs in andere landen om ervaringen en vaardigheden te delen. Vanaf 2009 organiseren ze elk jaar in oktober het International Traditional Judo Tournament “Prilep Hero Town” voor junioren en pioniers.

567 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

Bicycle love

©2019-2021 by XPLORid - Privacybeleid