• XPLORid

Our home is our bicycle

So far we’ve cycled 6,646 km through Europe: the Netherlands, Germany, Belgium, Luxembourg, France, Austria, Italy, Slovenia, Croatia, Montenegro, Albania, North Macedonia, Bulgaria and Greece. Our journey is a once in a lifetime experience with ups and downs. It takes a lot of flexibility and perseverance.

Mind breaker

Our luggage is the biggest mind breaker. We’ve already sent 18 kilos of luggage home. Cycling with less weight makes it much easier to climb those high mountains. Still… we have a lot of luggage. All stored in our Arkel panniers and Duc-Kit Pro bags.

Panniers and bags

The Arkel panniers are on each side of our tires on Tubus carriers. The Duc-Kit Pro bags are on the back luggage rag. We tie them with soft straps and a luggage net.

Water and vandal-proof

Both Arkel panniers and Duc-Kit Pro bags are waterproof. When someone helps us with our luggage, we always have to make sure the Arkel panniers are carried correctly because the cord to put them on the Tubus carriers isn’t a carrying handle. Duc-Kit Pro bags can only be carried in one way and till now they seem indestructable.

Changes

Besides lowering our luggage weight we’ve made some more changes since we started our world bicycle tour.

  • Different handlebar and grips: Linda is having problems with her left hand. She suffers from a cyclist's hand. The Vakantiefietser offered us a different riser handlebar with a back sweep of 12 degrees. We assembled it early September. Ergon offered us different grips: the GP5 offers more hand positions. We haven’t really tried the new grips yet. Let’s see how this all works out when we start cycling again;

  • Tubeless: it takes a lot of effort to remove the tires from the carbon rims. Idworx advised us to go tubeless. Cycling tubeless 2,431 km so far we are really happy with this change.

  • Water and rest: you should drink 150 to 300 ml for every 15 to 20 minutes of cycling. We cycle (without breaks) 5 hours a day, that’s 4.5 liters of water. We now carry 5 liters of water per day. In the evening we will review the next day's route to decide where to stop based on the number of kilometers and climbs;

Records

Winter break

We’re now on a winter break in Greece. We would like to continue our journey in February cycling further to the east through Turkey, Iran and the Stan countries. When we leave in February we won’t be able to apply for the necessary visas in Ankara to cross all the borders to the east.

Probably we have to wait until the end of summer 2021 before we can travel again. Moreover it might be safer and easier to stay in Europe. That’s why we are planning to cycle to the North Cape first before heading to the East. We actually had this tour in mind after our 7 years’ bicycle tour. Bulgaria, Romania, Hungary and Slovakia will be our bonus countries.


North Cape first

Cycled in Greece

Cycled so far

PolarstepsOns leven op de fiets


Tot nu toe hebben we 6.646 km door Europa gefietst: Nederland, Duitsland, België, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Italië, Slovenië, Kroatië, Montenegro, Albanië, Noord-Macedonië, Bulgarije en Griekenland. Onze reis is een once in a lifetime ervaring met ups en downs. Het vergt veel flexibiliteit en doorzettingsvermogen.

Hersenbreker

Onze bagage is de grootste hersenbreker. We hebben al 18 kilo bagage naar huis gestuurd. Minder bagage maakt het beklimmen van hoge bergen makkelijker. Toch hebben we nog altijd heel veel bagage. Allemaal verdeeld over onze Arkel tassen en Duc-Kit Pro-duffels.

Fietstassen en duffels

De Arkel-tassen hangen aan weerszijden van onze banden op Tubus-dragers. De Duc-Kit Pro-duffels liggen op de bagagedrager. We binden ze vast met snelbinders en een bagagenet.

Water- en hufterproof

Zowel de Arkel tassen als Duc-Kit Pro duffels zijn waterdicht. Als iemand ons wil helpen met onze bagage moeten we er altijd opletten dat de Arkel tassen op de juiste manier worden gedragen. Het koord om ze op de Tubus-dragers te bevestigen is namelijk geen handvat. Duc-Kit Pro-duffels kunnen maar op één manier worden gedragen en lijken tot nu toe onverwoestbaar.

Veranderingen

Naast het verlagen van ons bagagegewicht hebben we onderweg nog enkele wijzigingen aangebracht.

  • Ander stuur en andere handvatten: Linda heeft pijn haar linkerhand. Ze heeft last van een zogeheten fietserhand. De Vakantiefietser heeft ons een ander riser stuur aangeboden met een back sweep van 12 graden. Dit stuur hebben we begin september gemonteerd. Van Ergon hebben we andere handvatten gekregen: de GP5 biedt meer handposities. We hebben de nieuwe grepen nog niet echt geprobeerd. We zijn benieuwd hoe dit allemaal uitpakt als we weer gaan fietsen;

  • Tubeless: het kost veel moeite om de banden van de carbonvelgen te halen. Idworx heeft ons geadviseerd om tubeless te rijden. We hebben nu 2.431 km tubeless gefietst en zijn erg blij met deze verandering.

  • Water en rust: het advies is om 150 tot 300 ml te drinken voor elke 15 tot 20 minuten fietsen. Wij fietsen (zonder pauzes) 5 uur per dag, dat is 4,5 liter water. We nemen nu 5 liter water per dag mee. 's Avonds bekijken we de route van de volgende dag om te beslissen waar we stoppen op basis van het aantal kilometers en beklimmingen;

Records

Winterpauze

We hebben nu een winterpauze in Griekenland. In februari willen we onze reis verder naar het oosten voortzetten door Turkije, Iran en de Stanlanden. Als we in februari vertrekken, kunnen we de benodigde visa in Ankara niet aanvragen. De meeste grenzen naar het oosten zijn nog gesloten.


Waarschijnlijk moeten we tot na de zomer wachten voordat we weer vrij over de hele wereld kunnen reizen. Bovendien lijkt het ons veiliger en makkelijker om voorlopig in Europa te blijven. Daarom zijn we van plan om eerst naar de Noordkaap te fietsen voordat we verder naar het oosten gaan. We hadden dit rondje op het einde van onze wereldreis gepland. Bulgarije, Roemenië, Hongarije en Slowakije zijn onze bonus.


Eerst naar de Noordkaap

Fietsrondje Griekenland

Afgelegde route tot nu toe

Polarsteps

1,697 keer bekeken

Recente blogposts

Alles weergeven

©2019-2021 by XPLORid - Privacybeleid