top of page
  • Foto van schrijverXPLORid

Stichting XPLORid up and running

Bijgewerkt op: 23 apr. 2021

Het heeft wat voeten in de aarde gehad. Sinds vrijdag 15 november is onze bankrekening voor Stichting XPLORid eindelijk een feit. YESSSSSS!! We hebben een rekeningnummer waar hopelijk veel geld op wordt gedoneerd zodat wij tijdens onze wereldreis heel veel mensen kunnen helpen.


Hoe begon het ook alweer?

We kunnen zelf geen bestuurder zijn omdat we ons moeten uitschrijven uit de Basisregistratie Personen. Dat is wettelijk verplicht als je langer dan 8 maanden weg bent uit Nederland. Dus moesten we op zoek naar 3 bestuurders voor onze stichting. Wie voelt daar iets voor? Wie kun je vertrouwen? Uiteindelijk hebben we 2 goede vrienden en de jongste dochter van Ben hiervoor gevonden. We zijn heel erg blij met dit uitstekende team.

Oprichtingsakte

Na een aantal conceptaktes zaten we uiteindelijk met z’n vijven bij de notaris. Ter plekke werd nog besloten om ook af te zien van de benoeming als directielid of gevolmachtigde. In de definitieve akte is opgenomen dat wij alleen de oprichters van stichting XPLORid zijn. De voorzitter, secretaris en penningmeester zijn verantwoordelijk voor een transparant verloop en verantwoording van de bestedingen.


ANBI status

De aanvraag van de ANBI status bij de Belastingdienst was ook geen gemakkelijke opgave. Wat waren we teleurgesteld toen we de voorgenomen afwijzing kregen. We hebben direct contact opgenomen hoe we het beste konden reageren zodat ze alsnog de ANBI status aan onze stichting zouden verlenen. We hebben alles uit de kast gehaald. We hebben bewijs geleverd dat we de donaties aan de stichting niet nodig hebben om de wereldreis te kunnen maken. Ons vervoer is gratis en we slapen in onze tent. Veel kosten hebben we dan ook niet. Thuis blijven is duurder.

Een eis van de Belastingdienst is dat 90% van de donaties aan het algemene nut wordt besteed. We hebben beschreven hoe we dit gaan doen. We zullen hulp bieden op het gebied van onder andere onderwijs, verzorging en huisvesting door een school, ziekenhuis, zorginstelling en weeshuis financieel te ondersteunen. Als we bijvoorbeeld een gezin met kinderen tegenkomen die hun kinderen geen onderwijs kunnen bieden, zullen we contact opnemen met de dichtstbijzijnde school et cetera. We kunnen daarnaast nog steeds voor € 10.000,00 (10% van onze beoogde donaties) individuele steun geven door met mensen boodschappen te doen op de markt, een geit, schaap of koe te kopen. De aanschaf van een nieuwe koelkast of diepvries. De reparatie van een fiets, brommer of auto. Samen een bezoek brengen aan de dokter of tandarts. Medicijnen, kleding, schoenen, een nieuw dak. Helpen bij het starten van een kleine onderneming enz. enz.


Al die regeltjes om alleen maar goed te willen doen… We hebben momenten gehad dat we tegen elkaar zeiden: “We vergeten de hele stichting en gaan alleen maar lekker fietsen”. We hebben toch doorgezet. Denkend aan de mooie steunprojecten die we gaan doen. Aan het contact dat je opdoet als je iemand direct kan helpen. Aan de connecties die je krijgt door in contact te komen met organisaties zoals scholen, ziekenhuizen en weeshuizen. Aan de blije gezichten die we achterlaten als we weer verder gaan met onze wereldreis op de fiets. Ondanks alle hobbels hebben we, zoals een echte wereldfietser betaamt, niet opgegeven.

Bankrekening

De aanvraag van de bankrekening liep in eerste instantie ook stuk. Triodos is een te kleine bank en heeft niet genoeg internationale (partner)kantoren om ons te kunnen bedienen. De afwijzing van Triodos liet even op zich wachten en dan ben je al gauw weer een paar maanden verder. We hebben er toen voor gekozen om een aanvraag te doen bij de ING. Na de aanvraag was het even stil. Na een paar weken kwamen de aanvullende vragen per mail. Die gingen vooral over ons verblijf in Iran. Sinds een aantal jaren spelen de witwaspraktijken sommige banken parten. Ook is men voorzichtig in verband met mogelijke steun aan terroristen. De ING staat onder verscherpt toezicht. De procedures zijn daardoor strenger waardoor wij ons nader moesten verklaren. Iran is voor ons een transitland. We mogen daar geen hulp bieden. Na een paar vragenlijsten en de nodige weken wachten, kregen we dinsdag 12 november bericht dat de bankrekening werd goedgekeurd. Wat waren we blij! Na bijna 3 maanden is het ons gelukt.

Nu kunnen we contact opnemen met de media, netwerkorganisaties, influencers enzovoorts om onze stichting bekendheid te geven. Zo stonden we later op de voorpagina van De Limburger. We leggen flyers neer bij onze relaties en gaan zelf in de stad flyeren. We verheugen ons enorm op alle reacties. De uitnodiging voor onze benefiet uitzwaai-borrel hebben we pas verstuurd. We kunnen haast niet wachten op ons vertrek in april.

Wil je ons helpen met het promoten van onze stichting, aarzel dan vooral niet om dit te doen.

Desgewenst kunnen we je ook een aantal flyers toesturen.


Mocht je nu al een donatie willen doen, dan kan dat op:

Stichting XPLORid

Bankrekeningnummer:

NL81 INGB 0008 44 33 82

BIC: INGBNL2A


Onze stichting is een ANBI stichting. Dit is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Alle sponsorgelden voor de stichting worden voor 100% aangewend voor hulp aan mensen die in armoede leven. We financieren helemaal zélf onze wereldreis op de fiets. Zie hier voor meer info.

161 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven

Comments


bottom of page